Wywiad gospodarczy

Oferta dla klientów biznesowych

Biuro detektywistyczne „Sławomir Ast” zbierze i dostarczy Państwu niezbędne informacje w charakterze wywiadu gospodarczego. Zajmujemy się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wyciąganiem wniosków z informacji na temat podmiotów gospodarczych, działających na rynku obecnych i potencjalnych konkurentach.

Co to jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy to uzyskiwanie lub potwierdzanie informacji dotyczących sytuacji prawnej lub finansowej wybranych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Termin „wywiad gospodarczy” bywa błędnie pojmowany jako szpiegostwo – wykradanie wiedzy, technologii, taktyki czy nieetyczne monitorowanie konkurencji. Tymczasem chodzi raczej o weryfikację wiarygodności kontrahentów biznesowych. Przed podpisaniem umowy, zatrudnieniem pracownika, określeniem formy płatności, podjęciem współpracy gospodarczej i szeregiem innych sytuacji, ostrożny biznesmen zleca ekspertowi właśnie wywiad gospodarczy. Skutecznie interweniujemy również w przypadkach bezprawnego ujawniania tajemnicy handlowej, nieuczciwej konkurencji czy nielegalnego wykorzystania znaków i nazw handlowych.

Zakres działań Działania naszej firmy obejmują m.in.:

 • ustalanie wiarygodności handlowej kontrahenta,
 • weryfikację lojalności pracowników,
 • ustalenie składników majątkowych dłużnika,
 • ustalenie bieżącej sytuacji finansowej, prawnej i majątkowej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
 • ustalenie aktualnej siedziby nierzetelnego kontrahenta,
 • sprawdzenie wiarygodności kredytowej przedsiębiorców i konsumentów,
 • zbieranie informacji ekonomicznych dot. przeszłości osób fizycznych oraz prawnych tj. spółek akcyjnych i z o.o., stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych,
 • zdobywanie informacji gospodarczych, które mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym,
 • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiącej tajemnicę handlową.

Na podstawie zebranych informacji, analizujemy materiały i przedstawiamy Klientowi sprawozdanie wraz z pełną dokumentacją. Weryfikujemy podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z takich miast jak: Poznań, Toruń, Inowrocław, Włocławek, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Piła, Zielona Góra, Kalisz, Konin etc.

Proponowany przez nasze biuro wywiad gospodarczy składa się z wywiadu:

 • majątkowego
 • środowiskowego

i może być wykorzystany jako materiał dowodowy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Mamy do dyspozycji zaawansowane technologie oraz szerokie kontakty, dzięki czemu szybko i skutecznie możemy dotrzeć do znaczących w danej sprawie informacji. Z usług naszej wywiadowni gospodarczej korzystają zarówno osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy działające na międzynarodowym rynku.

W zakresie prowadzonych przez nas spraw, na życzenie naszych klientów występujemy przed sądem w charakterze świadków.