Usługi detektywistyczne

Sprawy cywilne, wywiad gospodarczy, doradztwo – oferta Biura Detektywistycznego „Sławomir Ast”

Posiadające swoją siedzibę w Poznaniu Biuro „Sławomir Ast” zdobyło uznanie klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych z różnych stron kraju. Założycielem i właścicielem naszego biura jest licencjonowany detektyw Sławomir Ast, który jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (specjalność Resocjalizacja).

Detektyw Sławomir Ast dzięki doświadczeniu, które zdobył jako oficer Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, uczestnik wielu szkoleń krajowych i międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej oraz członek Stowarzyszenia Byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, zdobył odpowiednie przygotowanie, gwarantując Państwu najwyższą jakość świadczonych usług detektywistycznych. Pracujący w biurze zespół nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, by zapewnić każdemu Klientowi rzetelną, wszechstronną obsługę detektywistyczną. Wysoki poziom realizacji poświadcza szereg certyfikatów i pozytywnych opinii od zleceniodawców.

Usługi detektywistyczne – warunki współpracy

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, Biuro realizuje czynności wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej ze zleceniodawcą. Po wykonaniu zlecenia przekazujemy zleceniodawcy pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych czynności wraz z pełną dokumentacją, obejmującą zdjęcia czy nagrania video. W naszej pracy mamy do dyspozycji wysokiej jakości urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk.

Biuro Detektywistyczne „Sławomir Ast” w ramach świadczonych usług detektywistycznych kooperuje z kancelariami adwokackimi, biurami prawnymi, Policją oraz licencjonowanymi detektywami na terenie całego kraju. Nasi współpracownicy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w Policji oraz innych instytucjach. Biuro detektywistyczne działa w oparciu o wpis do działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Usługi detektywistyczne – oferta dla miasta Poznań i okolic

Biuro Detektywistyczne Sławomir Ast oferuje usługi detektywistyczne dotyczące m.in.:

  • spraw cywilnych – nasz zespół zbierze i dostarczy Państwu niezbędne informacje z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego, prawa pracy oraz innych spraw wynikających z kodeksu postępowania cywilnego (m.in. obserwacja osób, ujawnianie majątku, gromadzenie dowodów w sprawach rozwodowych, poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się)
  • wywiadu gospodarczego – działania biura obejmują m.in. weryfikację lojalności pracowników, ustalenie wiarygodności handlowej kontrahenta, kompletowanie informacji odnośnie bieżącej sytuacji finansowej oraz przeszłości biznesowej osób fizycznych i prawnych oraz szereg innych działań. Wywiad może być przeprowadzony również dla osoby prywatnej.
  • specjalistycznego doradztwa – indywidualnej, specjalistycznej porady zawodowej możemy udzielić m.in. w zakresie wykrycia podsłuchów w pomieszczeniu lub pojeździe czy poszukiwania przodków.

Realizujemy także wszelkie inne nietypowe zlecenia. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje! Zapraszamy do zapoznania z szczegółowym zakresem naszych usług detektywistycznych i zachęcamy do współpracy. Siedziba Biura znajduje się w Poznaniu (ul. Przemysłowa 46A).