Weryfikacja zwolnień lekarskich

Weryfikacja zwolnień lekarskich to jedna z usług Biura. W przypadku wątpliwości, co do zasadności urlopu zdrowotnego istnieje możliwość sprawdza, czy pracownik na pewno choruje, a nie korzysta z „L4”, np. w celu wykonania innego zlecenia.