Usługi detektywistyczne

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych realizujemy czynności wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej ze zleceniodawcą. Po realizacji zlecenia przekazujemy zleceniodawcy pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności wraz z pełną dokumentacją (zdjęcia, nagrania video). W naszej pracy wykorzystujemy wysokiej jakości urządzenia detektywistyczne.

Usługi detektywistyczne – zakres:

Sprawy cywilne
Nasze biuro detektywistyczne zbierze i dostarczy Państwu niezbędne informacje z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego, prawa pracy oraz wszelkie inne sprawy wynikające z kodeksu postępowania cywilnego. Wśród świadczonych usług związanych z sprawami cywilnymi oferujemy m.in.:

 • obserwacja osób,
 • ujawnianie majątku,
 • potwierdzanie kontaktów osobistych,
 • gromadzenie dowodów w sprawach rozwodowych ( foto, audio, video),
 • uzyskiwanie informacji na temat osoby w miejscu zamieszkania i pracy,
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
 • poszukiwanie mienia.

Wywiad gospodarczy

Wykonujemy również zlecenia dotyczące wywiadu gospodarczego oraz osób. Wywiad gospodarczy to uzyskiwanie lub potwierdzanie informacji dotyczących sytuacji prawnej lub finansowej wybranych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Działania naszej firmy obejmują m.in.:

 • ustalanie wiarygodności handlowej kontrahenta,
 • weryfikacja lojalności pracowników,
 • ustalenia składników majątkowych dłużnika,
 • ustalenia bieżącej sytuacji finansowej, prawnej i majątkowej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
 • ustalenie aktualnej siedziby nierzetelnego kontrahenta,
 • sprawdzenie wiarygodności kredytowej przedsiębiorców i konsumentów,
 • zbieranie informacji ekonomicznych dot. przeszłości osób fizycznych oraz prawnych tj. spółek akcyjnych i z o.o., stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych,
 • zdobywanie informacji gospodarczych, które mogą stanowić dowód w postępowaniu Sądowym,
 • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiącej tajemnicę handlową.

Specjalistyczne doradztwo

Ostatnim elementem oferowanych przez nas usług stało się specjalistyczne doradztwo, czyli pomoc polegająca na udzieleniu indywidualnej porady zawodowej. Udzielamy w zakresie:

 • poszukiwania przodków (genealogiczne),
 • wykrywanie urządzeń podsłuchowych w pomieszczeniach i pojazdach.

Realizujemy także wszelkie inne nietypowe zlecenia. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje!

Z naszych usług korzystały także osoby mieszkające na terenie poniższych miast i okolic: Piła, Bydgoszcz, Włocławek, Toruń, Gorzów Wlkp, Zielona Góra, Kalisz, Konin, Inowrocław, Ostrów Wlkp, Gniezno, Leszno.